Kalendarium

Resarö Båtklubb

 

 

Januari

17:e – Styrelsen håller möte 19:00 – 21:00

31:a - Bryggplatstilldelning tillgänglig och skickas ut.

Februari

5:e – Senaste dag för inlämnade av motion till årsmöte

7:e – Styrelsen håller möte 19:00 – 21:00

28:e – Vaktlista tillgänglig och skickas ut

Mars

14:e – Startdag för utbildning: Förarintyg

21:a – Årsmöte 19:00 – c:a 20:00

21:a – Styrelsen håller möte 19:00 – 21:00

April

15:e – Bryggplats tillgänglig (annat i ök med respektive hamnkapten)

24:e – Startdag för utbildning: Kustskepparen

25:e – Styrelsen håller möte 19:00 – 21:00

Maj

11:e – Vuxensegling (prel)

12:e – Städdag vid respektive hamnområde

18:e – Vuxensegling (prel)

30:e – Styrelsen håller möte 19:00 – 21:00

Juni

1:a – Vuxensegling (prel)

8:e – Vuxensegling (prel)

Juli

Augusti

24:e – Vuxensegling (prel)

31:a – Vuxensegling (prel)

September

7:e – Vuxensegling (prel)

Oktober

November

15 – Sista dag för nyttjade bryggplats (annat sker i ök med respektive hamnkapten)

Kalender

RESARÖ BÅTKLUBB 185 94 VAXHOLM

 

Bankgiro: 5326-0899